Art by Marita Privacy Policy

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van Holewell Media Consultancy of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Onderneming: Holewell Media Consultancy
E-mail: marita@maritafontana.com
KvK-nummer: 53478592
Holewell Media Consultancy is verantwoordelijk voor de naleving van de A.V.G., het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Holewell Media Consultancy is verantwoordelijke in de zin van de A.V.G.. Holewell Media Consultancy is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Holewell Media Consultancy, waaronder www.maritafontana.com.
Holewell Media Consultancy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door Holewell Media Consultancy opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Holewell Media Consultancy. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Holewell Media Consultancy om de overeenkomst uit te voeren.
Holewell Media Consultancy gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Holewell Media Consultancy altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.
Indien je van mening bent dat je persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor je ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk je gegevens te verwijderen, dan kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Door Holewell Media Consultancy worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
  1. voor de uitvoering van de overeenkomst: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en ordernummer;
  2. voor het betalen en afhandelen van de facturen: naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
  3. voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
  4. voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): emailadres;
  5. voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en ordernummer;
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief (als je bent ingeschreven op de nieuwsbrief) of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan marita@maritafontana.com
Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
  1. in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij op grond van een wettelijke regeling of bepaling de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard of tenzij je expliciet hebt ingestemd met een langere bewaartermijn;
  2. in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
  3. in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
  4. in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
  5. in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Holewell Media Consultancy gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Holewell Media Consultancy, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.
Voor het innen van facturen maakt Holewell Media Consultancy gebruik van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider. De externe payment provider is Mollie, Amsterdam.
Voor het verwerken van betalingen maakt Holewell Media Consultancy gebruik van een accountant. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de accountant.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Holewell Media Consultancy van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider. De externe e-mail service provider is Mailchimp.
Het staat Holewell Media Consultancy vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Holewell Media Consultancy ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Holewell Media Consultancy. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Holewell Media Consultancy. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Holewell Media Consultancy.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

Cookies

De websites van Holewell Media Consultancy gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Hiermee worden via je browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.
Holewell Media Consultancy maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat je de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van je browser verwijderd.
Daarnaast maakt Holewell Media Consultancy gebruik van cookies waar je van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om je browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk om nooit cookies te accepteren, cookies alleen te accepteren van de website die je bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of –ervaring van de website. Bij vragen over cookies kun je terecht bij Holewell Media Consultancy.